Prístupnosť

 Aplikácia LibreOffice bola navrhnutá s prihliadaním na prístupnosť, čo umožňuje pohodlné používanie používateľmi so špeciálnymi potrebami. Ďalšie informácie o prístupnosti si môžete prečítať  na našej wiki. Ak nájdete nedostatky v uvedených funkciách alebo poskytnutých informáciách, prosím informujte nás prostredníctvom našich poštových konferencií alebo zvážte svoje zapojenie do projektu ako prispievatelia.

Obsah stránky:

  1. Navigacia pomocou klávesnice
  2. Farby a písma
  3. Asistenčné technológie
  4. Dokumentácia
  5. Ďalšie funkcie prístupnosti

Navigácia pomocou klávesnice

Plná kontrola a navigácia klávesnicou

Plná navigácia pomocou klávesnice umožňuje používateľom vykonávať všetky potrebné operácie bez použitia myši alebo iného zariadenia.

Medzi funkcie, ktoré najviac zvyšujú prístupnosť patria:

 • Rozsiahla sada klávesových skratiek v rôznych moduloch;
 • Úplný prístup cez klávesnicu k panelom nástrojov;
 • Klávesnica umožňujúca prepínanie medzi oknami dokumentov, ponukami, panelmi nástrojov, bezobslužnými dialógovými oknami a plávajúcimi oknami;
 • Vylepšená navigácia klávesnicou v textových dokumentoch a online pomocníka na navigáciu a aktiváciu hypertextových odkazov;
 • Položky ponuky a panelov nástrojov na prístup k funkciám, ktoré sú dostupné iba prostredníctvom myši.
 • Zakázané položky ponuky sa v predvolenom nastavení zobrazujú.
 • Tipy pomocníka môžete získať pomocou klávesnice;
 • Môžete nastaviť dobu zobrazovania tipov pomocníka.
 • Prístup cez klávesnicu pre grafické objekty:
  • Grafické objekty možno vložiť pomocou panelu nástrojov s východiskovou polohou a veľkosťou;
  • Každý bod úchytu grafického objektu môže byť vybraný a ovládaný samostatne pomocou klávesnice, takže je možná aj manipulácia s polygónom.
 • Zvláštna pozornosť bola venovaná prístupnosti v dialógových oknách, vrátane:
  • dialógového okna na prispôsobenie panelu nástrojov;
  • dialógového okna na import CSV v Calc;

 

Farby a písma

Používame systémové schémy farieb, vysoký kontrast

LibreOffice sa prispôsobuje farebným schémam a nastaveniu  kontrastu operačného systému.

Naviac LibreOffice ponúka ďalšie nastavenia pre farby, ktoré nie sú špecifikované v žiadnych systémových farebných schémach, a tiež možnosť prepísať farby z aktuálneho farebnej schémy. Môžete tiež vytvárať a ukladať svoje vlastné farebné schémy.

Systém Pomocníka rešpektuje farby z aktuálneho farebnej schémy, ale tiež poskytuje rôzne preddefinované štýly. Používatelia môžu prispôsobiť formátovanie obsahu Pomocníka prostredníctvom súboru transformácie XSL aj prostredníctvom vlastného súboru štýlov umiestnených v adresári pomocníka.

Automatická farba textu

Všetky aplikácie LibreOffice podporujú automatickú farbu textu pre dokumenty a v predvolenom nastavení ju používajú, takže text je vždy odlíšiteľný od farby pozadia.

Text sa zobrazí vo farbe podľa systémového nastavenia. Ak to vedie k tmavému textu na tmavom pozadí alebo jasnému textu na svetlom pozadí, text sa prepne na čiernu alebo bielu (podľa toho, čo poskytuje lepší kontrast).

Na čítanie starších alebo importovaných dokumentov, ktoré používajú natvrdo nastavené farby textu, môžete použiť voľbu 'Použiť automatickú farbu písma pre zobrazenie na obrazovke'. Všetok obsah textu, rovnako ako okraje tabuľky a niektoré ďalšie prvky sa zobrazia v automatickej farbe písma.

Ikony a bitmapy

LibreOffice má sady ikon pre malé i veľké ikony panelu nástrojov v normálnom režime a v režime s vysokým kontrastom, takže ikony sú v rôznych režimoch ľahko identifikovateľné.

Všetky prvky používateľského rozhrania zobrazujúce grafiku ponúkajú alternatívne grafiku pre režim s vysokým kontrastom.

LibreOffice automaticky vyberie sadu ikon a grafiky, ktoré sú vhodné pre aktuálne nastavenie systému.

Mód vysokého kontrastu pre Impress a Draw

 
Impress a Draw ponúkajú režim s vysokým kontrastom, v ktorom sú zobrazené objekty bez výplne alebo farby textu.

Tento režim sa automaticky použije pri nastavení vysokého kontrastu v systéme. Túto automatickú detekciu môžete vypnúť v možnostiach LibreOffice v časti 'Prístupnosť'.

Systémové písmo

Pre používateľské rozhranie môže LibreOffice používať písmo operačného systému, takže LibreOffice sa zobrazí v rovnakom písme ako ostatné aplikácie.

Pri výbere schémy s veľkými písmami zvláštna kontrola zaisťuje, že dialógové okná nebudú väčšie ako obrazovka.

Ďalšie funkcie na zlepšenie čitateľnosti

 •  Zvýraznená lišta nástrojov a položky menu sú ľahko rozlíšiteľné;
 • V Calcu je možné výrazné zvýraznenie aktuálneho stĺpca a riadku;
 • Pre grafiku a text môžete zapnúť / vypnúť animácie.

Technológie prístupnosti

API na podporu technológií prístupnosti

 
Nástroje pre technológie prístupnosti (AT), ako sú čítačky obrazovky a lupy, rovnako ako ďalšie nástroje, možno pomocou aplikácie Java Access Bridge pre Windows alebo GNOME pripojiť k programu LibreOffice pomocou Java Accessibility API (JAA).

LibreOffice má UNO Accessibility API (UAA), v ktorom všetky prvky používateľského rozhrania a dokumentov publikujú všetky informácie o sebe a svojom obsahu.

UAA a JAA majú niektoré výhody oproti modelom off-screen nástrojov AT alebo Microsoft Active Accessibility API (MSAA). UAA a JAA poskytujú rozšírené informácie o obsahu dokumentu, takže nástroje AT nemusia získavať informácie prostredníctvom rôznych proprietárnych aplikačných rozhraní API z rôznych aplikácií alebo tým, že sa integrujú do ovládačov displeja.

Bolo vynaložené veľké úsilie, aby prvky UI a obsah dokumentov plne podporovali rozhranie pre prístupnosť; napríklad: poskytovanie textu s informáciami o atribútoch a hraniciach znakov a zasielanie všetkých potrebných oznámení, ako aj poskytovanie názvov a popisov ovládacích prvkov.

Všetky nástroje AT, ktoré sú schopné pracovať s Java aplikáciami prostredníctvom rozhrania Java Access Bridge, budú fungovať aj s LibreOffice.

Rozhranie API Java Accessibility je podporované najpopulárnejšími AT nástrojmi, vrátane:

 • JAWS Screen Reader;
 • ZoomText Screen Reader and Magnifier;
 • Gnopernicus Screen Reader and Magnifier;
 • GNOME On Screen Keyboard (GOK).

 
Niektoré nástroje AT posielajú kľúčové udalosti do aplikácií prostredníctvom slučky správ alebo jednoducho ovládajú myš, takže na aplikáciu nemá žiadny vplyv, ak vstup pochádza od používateľa alebo z nástroja AT. Týmto spôsobom je možné s LibreOffice používať mnoho nástrojov AT, ako sú jednoduché klávesnice na obrazovke, myši ovládané pohybom hlavy, zariadenie na sledovanie očí a prepínače.

Podpora pohodlného čítania dokumentov v režime len na čítanie

 
Používatelia čítačky obrazovky majú niekedy problémy s čítaním dokumentov len na čítanie, pretože nemôžu navigovať kurzor cez dokument.

K tomu slúži funkcia 'Použitie kurzora na výber textu v textových dokumentoch iba na čítanie'.

 

Ďalšie funkcie AT

 • Plávajúce a dialógové okná a menu sú systémovými oknami;
 • Každý grafický objekt môže mať meno;
 • Všetky vzorové dokumenty a šablóny sú vylepšené tak, aby poskytovali názvy a opisy pre grafické objekty.

Dokumentácia

Prístupná dokumentácia

 
Všetka používateľská dokumentácia je poskytovaná vo formátoch ODT a PDF, takže používatelia môžu používať na čítanie dokumentácie čítačky obrazovky a lupy. Ďalšie informácie o používateľskej dokumentácii nájdete na stránke Dokumentácia na tejto stránke alebo na stránke Dokumentácia na našej wiki.

Všetky klávesové skratky sú popísané v Pomocníkovi online.

Prístupný online pomocník

 
Pomocník online poskytuje informácie o tom, ako používať všetky funkcie prístupnosti v LibreOffice.

Online pomoc je tiež prístupná. Používatelia k nej môžu pristupovať pomocou čítačiek obrazovky, lupy a klávesníc na obrazovke.

 

Ďalšie funkcie pre prístupnosť

 
Ďalšie funkcie, užitočné pre prístupnosť, zahŕňajú:

 • Priblíženie alebo oddialenie dokumentu;
 • Umiestnenie kurzoru myši na predvolené tlačidlo alebo na stred v dialógových oknách;
 • Konfigurácia:
  • Priradenie klávesovej skratky príkazu;
  • Zobrazenie všetkých príkazov v menu;
  • Zmena veľkosti tlačidiel panela nástrojov;
  • Prispôsobenie ponúk a panela nástrojov;
  • Zobrazenie a skrytie panela nástrojov;
  • Vytvorenie vlastného panela nástrojov;
 • Automatizácia úloh:
  • Oprava zle napísaných slov pri písaní;
  • Rýchle nastavenie voľby Automatická oprava a Vložiť;
  • Pridanie položky automatickej opravy preklepov;
  • Použitie automatického dokončovania;
  • Automatické vytváranie položiek automatického textu pre často používaný text.