Lokalizácia

(údaje o preklade do slovenčiny budú čoskoro aktualizované)

Hlavnou činnosťou prekladateľského tímu je udržiavanie aktuálnych prekladov používateľského rozhrania a preklad pomocníka. Okrem prekladov UI programu a pomocníka v Pootle slovenský prekladateľský tím prekladá aj iné texty týkajúce sa LibreOffice do slovenčiny - webové stránky, tlačové správytitulky k youtube videám, stránky na wiki a ďalšie materiály. Ak by ste mali záujem nám pomôcť, napíšte nám do e-mailovej konferencie lokalizácia cz.libreoffice.org (e-mail bude verejne viditeľný).

Slobodné slovníky

Experimentálny český slovník kontroly pravopisu s licenciou umožňujúcou ľubovolné použitie