Zdrojový kód

Existujú tri spôsoby, ako získať zdrojový kód:

  • Klon z repozitára anongit: git clone git://anongit.freedesktop.org/libreoffice/core
  • Klon s použitím protokolu HTTP, ktorý je trochu pomalší: git clone http://anongit.freedesktop.org/git/libreoffice/core.git
  • A nakoniec je tu možnosť stiahnuť archív (použite v prípade, že je nejaký problém s Git serverom alebo ste za reštriktívnym firewallom). Po stiahnutí archívu použite nasledujúce príkazy v príkazovom riadku (pre Windows sa predpokladá, že používate Cygwin, Ubuntu shell alebo MinGW shell):
  1. rozbalte archív príkazom tar xvf libreoffice-core.tar.bz2
  2. zmeňte adresár na "libo"
  3. spustite git checkout -f
  4. spustite git pull -r, aby ste si stiahli posledné commity
  • Release archívy  sú len pre používateľov, ktorí kompilujú LibreOffice na *nix distribúciách. Najnovšiu verzia nájdete v dolnej časti stránky.

 

Ako skompilovať LibreOffice

 

Skompilujte a spustite

 
Tieto pokyny sú primárne zamerané na používateľa GNU / Linux. Nainštalujte všetky balíky, ktoré sú potrebné na zostavenie balíka LibreOffice. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je postupovať nasledovne:

Debian a deriváty: sudo apt-get build-dep libreoffice
Pre Ubuntu sú ešte potrebné nasledujúce balíky: sudo apt-get install libgnome-vfsmm-2.6-dev
OpenSUSE 42.1+: sudo zypper si -d libreoffice
Fedora 23+ a deriváty: sudo dnf builddep libreoffice

Potom si stiahnite úplný zdrojový kód a skompilujte ho:

./autogen.sh
make

Spustite program príkazom: instdir/program/soffice

Alebo použite nasledujúci príkaz na spustenie LibreOffice v debugri gdb:

make debugrun

Pokiaľ máte problémy s kompiláciou, neváhajte nás kontaktovať na IRC alebo si prečítajte stránku wiki How to build.