Libreoffice Online

   

 

Čo je to?

LibreOffice Online je serverová služba vytvorená na základe hlavného kódu projektu LibreOffice, ktorá umožňuje zobrazenie a kolaboratívnu vizuálnu úpravu rôznych typov dokumentov. Nezahŕňa žiadnu formu súborového systému. Aby bola plne funkčná, musí byť integrovaná so softvérom, ktorý zaistí prístup a ukladanie súborov a autentizáciu používateľov.

Pre čokoľvek viac, než len pre bežné použitie, je tiež potrebné nasadiť LibreOffice Online so zreteľom na záťaž a ďalšie aspekty súvisiace so škálovaním. LibreOffice Online môže byť považovaný za technológiu pre verejný cloud ISP alebo súkromný cloud podnikov a veľkých organizácií, a musí byť integrovaný napríklad s podnikovým zdieľaním súborov alebo groupware riešením.

Prečo neposkytujete hosťovanú službu?

The Document Foundation (TDF) neplánuje vyvíjať a financovať cloudové riešenie podobné existujúcim produktom spoločnosti Google a Microsoft, pretože by to vyžadovalo výber a integráciu ďalších technológií potrebných pre nasadenie – zdieľanie súborov, autentizáciu, vyvažovanie záťaže a podobne. To by znamenalo významný nárast rozsahu projektu a nebolo by to v súlade s pôvodným poslaním projektu. Úloha je teda ponechaná veľkým dodávateľom, poskytovateľom internetových služieb a poskytovateľom open source cloudových riešení, pričom niekoľko možností je už k dispozícii na trhu. TDF by uvítala poskytnutie verejnej služby LibreOffice Online inou neziskovou organizáciou.

Prečo sa objavuje hlásenie o nepodporovanej verzii?

TDF neponúka podporu pre koncového používateľa pre žiadny zo svojich projektov. Fórum pre koncových používateľov je k dispozícii na adrese ask.libreoffice.org a česká a slovenská verzia na adrese ask.libreoffice.org/cs.

Vzhľadom na to, že LibreOffice Online vyžaduje integráciu s mnohými ďalšími technológiami, ktoré umožňujú nasadenie tohto SW, nebude The Document Foundation poskytovať binárne súbory pre podnikové použitie. Aj keď by bolo rozumné predvoliť všetky prvky softvéru, poskytnutie binárnych súborov pre podnikové nasadenie by mohlo vytvoriť očakávania, ktoré by podpora tvorená dobrovoľníkmi nemusela naplniť.

Napriek tomu sú však k dispozícii buildy najnovšieho kódu vhodné pre domácich používateľov, čo je podporované. TDF sa snaží zabrániť situáciám, kedy je nevhodná verzia nasadená vo veľkom meradle, a tak ak je používaná v rozsahu, ktorý pravdepodobne znamená podnikové nasadenie – viac ako 10 súbežných dokumentov a alebo viac ako 20 pripojení – LibreOffice Online zobrazí upozornenie o 'nepodporovanej' verzii a odkaz na túto stránku.

 

 
Odporúčame ostatným, ktorí poskytujú nepodporované binárne súbory odvodené z LibreOffice, aby nasledovali tento vzor.

Ako môžem získať podporu a prispieť k financovaniu vývoja?

The Document Foundation odporúča, aby všetci, ktorí nasadzujú LibreOffice, využívali certifikovaných vývojárov, s to buď priamo alebo prostredníctvom komerčného poskytovateľa, ktorý ich zamestnáva. To je dôležité najmä pre LibreOffice Online, kde vaše podnikanie hrá dôležitú úlohu a platíte tak ďalší vývoj softvéru.

Prosíme, nepokúšajte sa nasadiť službu LibreOffice Online verejne alebo podnikovo bez odbornej pomoci. Ako bolo vysvetlené vyššie, nie je určený na priame nasadenie do produkcie.

Môžem ho použiť zdarma?

Samozrejme, LibreOffice Online je Free Open Source softvér, stačí ho stiahnuť a používať, môžete ho kontrolovať, študovať, zdieľať, upravovať a prispievať naspäť do projektu. Len si uvedomte, že verzia, ktorú ste si stiahli, je určená na osobné alebo vývojové použitie, takže pri prekročení 10 súbežných dokumentov a 20 pripojení je zobrazené oznámenie o nepodporovanej verzii.

Ako môžem skompilovať verziu bez tohoto upozornenia?

LibreOffice je Free Open Source Software a máte právo robiť akékoľvek zmeny do zdrojového kódu. Každá verzia aplikácie LibreOffice Online obsahuje stránku Pomoc/O aplikácii s Git hash zdrojového kódu, z ktorého je vytvorená, ako aj odkaz na klon tohto zdroja. Majte na pamäti, že ak odstránite tieto hlášky o podpore z kódu, možno budete musieť zmeniť názov projektu, najmä ak ho chcete sprístupniť mimo vašej organizácie – pozrite si naše pokyny týkajúce sa ochranných známok. Tiež to slúži na objasnenie, že sa zaväzujete podporovať verziu, ktorú ste vytvorili.

Sťahovanie

Kým TDF poskytuje iba zdrojové verzie, binárne súbory sú k dispozícii z mnohých ďalších zdrojov, vrátane:

Collabora Online Development Edition (CODE)

LibreOffice Online bol vyvinutý hlavne spoločnosťou Collabora. K dispozícii sú balíčky pre Debian, Ubuntu, CentOS, openSUSE a Univention Virtual Machines a docker obrazy sú k dispozícii tu.

Kopano balíky

Balíky proDebian a Ubuntu, poskytované spoločnosťou Kopano, sú k dispozícii tu.

Obrazy pre Docker

Obrazy poskytované TDF sú k dispozícii tu: r/libreoffice/online/
Obrazy poskytované spoločnosťou Collabora sú k dispozícii tu: r/collabora/code
Obrazy poskytované spoločnosťou CIB sú k dispozícii tu: r/cibsoftware/libreoffice-online

LibreOffice Online v EGroupware

V inštalácii EGroupware je pripravený docker kontajner s Collabora Online.  Collabora Online možno vymeniť za CODE malou zmenou konfigurácie. EGroupware instalácie s LibreOffice Online.