Math

Math je editor vzorcov, ktorý možno použiť v textových dokumentoch, tabuľkách, prezentáciách a kresbách. Umožňuje vkladať precízne formátované matematické a vedecké vzorce. Vzorce môžu obsahovať celý rad prvkov – zlomky, výrazy s exponentmi a indexy, integrály a matematické funkcie, nerovnosti, sústavy rovníc či matice.
Modul Math sa spúšťa buď ako samostatná aplikácia priamo z úvodnej obrazovky alebo z iných aplikácií LibreOffice ako Writer, Calc, Impress a Draw.