Čo je LibreOffice

LibreOffice je výkonný kancelársky balík. Jednoduché používateľské rozhranie a výkonné nástroje vám umožnia pracovať kreatívne a efektívne. LibreOffice obsahuje niekoľko vzájomne prepojených aplikácií, ktoré ho robia najvýkonnejším slobodným a Open Source kancelárskym balíkom na trhu: Writer, textový procesor, Calc, tabuľkový procesor, Impress, nástroj na tvorbu prezentácií, Draw, aplikácie na tvorbu kresieb a diagramov, Base, databázy a databázový frontend a Math, nástroj na tvorbu matematických vzorcov.

Vaše dokumenty budú vyzerať profesionálne, a to bez ohľadu na ich účel: list, brožúra, diplomová práca, finančné správy, marketingové prezentácie, technické nákresy či diagramy.

LibreOffice je kompatibilný s mnohými formátmi dokumentov, ako sú napríklad dokumenty Microsoft® Word, Excel, PowerPoint a Publisher. Ale okrem toho ponúka ešte niečo navyše: umožňuje používať moderný otvorený štandard OpenDocument Format (ODF).

Nestačia vám funkcie ponúkané v základnej inštalácii? LibreOffice možno pomocou
rozšírení ľahko doplniť o ďalšie vlastnosti. Stiahnite si rozšírenia a šablóny dokumentov.

LibreOffice je slobodný a Open Source softvér. Jeho vývoj je otvorený a prístupný zmenám. Náš softvér je testovaný a používaný mnohými ľuďmi z jeho komunity. Aj vy sa môžete zapojiť a ovplyvniť tak jeho budúce smerovanie a vývoj.

· Stiahnite si LibreOffice vo svojom jazyku a zistite, ako vám môže uľahčiť každodennú prácu
· Porovnajte LibreOffice s Microsoft® Office 2013
· LibreOffice je dostupný v mnohých jazykoch.
· Prečítajte si poznámky k vydaniu.