Bezpečnosť

Ak hľadáte podporu pre koncových používateľov, pošlite na adresu users@global.libreoffice.org akúkoľvek otázku, ktorá sa netýka konkrétnej bezpečnostnej chyby.

Bezpečnostné tímy pre produkty, vrátane zástupcov mnohých dodávateľov a pridružených projektov, možno kontaktovať na adrese officesecurity@lists.freedesktop.org. Táto e-mailová adresa je určená výhradne na hlásenie bezpečnostných problémov súvisiacich so softvérom. Ak váš antivír označuje stiahnuté inštalačné súbory LibreOffice ako zavírené, je to takmer určite falošný poplach. Skôr než zašlete bezpečnostné hlásenie skontrolujte prosím stiahnuté súbory iným antivírusovým programom.

V hlásení bezpečnostného incidentu uveďte prosím nasledujúce informácie:

  1. V ktorej verzii ste identifikovali konkrétny bezpečnostný problém
  2. Ak súvisí s platformou, ktorú platformu používate
  3. Ak je to možné, uveďte ukážku zneužitia chyby

Zoznam bezpečnostných upozornení je tu


Upozorňujeme, že chyby, ktoré spôsobujú pád aplikácie, ale nie sú inak zneužiteľné, sa nepovažujú za bezpečnostné chyby a ich objaviteľom sa odporúča, aby diagnostikovali a prispievali opravami do LibreOffice bežným spôsobom.

Postup reakcie na incidenty

  1.  Súkromne oznámte podrobnosti o bezpečnostnej chybe security tímu tak, že pošlete e-mail na officesecurity@lists.freedesktop.org
  2. Vaše podanie potvrdíme a bezpečnostnú chybu overíme. Naša prvá odpoveď obvykle trvá menej 48 hodín.
  3. Našou zásadou je zverejniť zraniteľnosť do 30 dní od vyriešenia problému.
  4. V bezpečnostných upozorneniach bude uvedený objaviteľ chyby, ale pokiaľ si to bude želať, môže zostať anonymný.