Writer

Writer obsahuje všetky funkcie, ktoré očakávate od moderného a plnohodnotného nástroja na spracovanie textu a publikovanie. Je dosť jednoduchý na rýchle poznámky, ale dostatočne výkonný, aby s ním išlo vytvoriť kompletné knihy s obsahom, diagramami, registrami a ďalšími funkciami. Môžete sa sústrediť na obsah, zatiaľ čo Writer zariadi, aby dokumenty dobre vyzerali.

Dokumenty vytvorené v LibreOffice vyzerajú skrátka dobre. Môžete v nich používať rôzne písma, ktoré máte nainštalované v počítači, a pre jednotlivé súčasti dokumentu nastavíte štýly podľa svojich predstáv. Pomocou automatických opráv zachytíte počas práce na dokumente preklepy a pravopisné chyby. Slovník pre automatické opravy totiž kontroluje pri písaní pravopis (je ale ľahké ho deaktivovať, ak chcete). Writer tiež zvládne to, keď potrebujete v dokumente použiť rôzne jazyky.

Sprievodcovia vám pomôžu pri vytváraní štandardných dokumentov, ako sú listy, faxy, agendy a zápisnice, a šetrí čas pri zložitejších úlohách, napríklad pri hromadnej korešpondencii. Funkcia automatického dokončovania zjednodušuje písanie bežne používaných slov a fráz; aplikácia ich získava zo vstavaného slovníka, ako aj priebežne z otváraných dokumentov. Vo východzej inštalácii nájdete aj šablóny dokumentov: nie je potrebné vytvárať zložité dokumenty, máme ich pre vás pripravené!