Base

Base je plnohodnotný databázový frontend, navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky širokej škály používateľov, a to vrátane pokročilých a firemných. Natívne podporuje ovládače pre niektoré z najpoužívanejších databáz: MySQL/MariaDB, Adabas D, MS Access a PostgreSQL. Vďaka podpore ovládačov JDBC a ODBC je však možné pripojiť sa k prakticky akejkoľvek inej databáze.

V predvolenom nastavení Base využíva engine relačnej databázy HSQL. To je ideálne pre každodenné nenáročné potreby a pre ľudí, ktorí potrebujú ľahko pochopiteľný a ľahko použiteľný systém: dáta sú uložené priamo v súbore Base, pričom môžete tiež využiť natívnu podporu pre dBase. Sprievodcovia v Base pomáhajú používateľom vytvárať tabuľky, dotazy, formuláre a zostavy. K dispozícii je tiež sada definícií tabuliek pre záznamy o majetku, zákazníkoch, objednávkach, faktúrach a mnohých ďalších bežne používaných položkách.

Base je oveľa viac než len samostatný nástroj: je dokonale integrovaný s ostatnými aplikáciami sady LibreOffice. Môže dodávať adresy pre hromadnú korešpondenciu vo Writeri pomocou protokolu LDAP alebo pomocou rôznych formátov adresárov. Base možno taktiež použiť na vytváranie prepojených oblastí dát v súboroch Calc, využiteľných pre kontingenčné tabuľky alebo ako zdroj dát pre grafy.