Calc

Calc je tabuľkový program, ktorý ste vždy potrebovali. Pre nových používateľov je intuitívny a ľahko sa s ním učí. Profesionáli, ktorí pracujú s dátami, ocenia širokú ponuku pokročilých funkcií, s ktorých použitím pomáhajú sprievodcovia. Ak potrebujete už hotové riešenia, môžete si stiahnuť z centrálneho úložiska pripravené šablóny.

Vďaka štýlom a priamemu formátovaniu veľmi ľahko naformátujete bunky: môžete voľne otáčať ich obsah, používať šablóny, pozadia, orámovania a mnoho ďalších volieb. Svoju efektivitu zvýšite, ak budete používať vopred pripravené šablóny – potom sa budete môcť sústrediť iba na bezprostredné prácu.
 
Správca scenárov umožňuje riešiť úlohy typu 'čo keby ...'. Môžete napríklad porovnať ziskovosť pre vysoké, stredné a nízke prognózy predaja.

Komponent Riešiteľ slúži na optimalizáciu: hľadá optimálnu hodnotu určitej bunky tabuľky na základe obmedzení stanovených v iných bunkách.

Mocným nástrojom sú kontingenčné tabuľky, v ktorých sa surové dáta z firemných databáz spracovávajú a zhŕňajú na užitočné výstupy. Do výpočtov v hárkoch môžu byť teraz začlenené aj dátové prúdy aktualizované v reálnom čase.

Na tabuľkách môžete spolupracovať s ostatnými, pretože Calc podporuje súčasnú prácu viacerých používateľov. Tabuľku možno zdieľať, takže ostatní používatelia do nej ľahko pridajú svoje dáta a vlastník tabuľky ich niekoľkými kliknutiami začlení medzi ostatné. Tento spôsob práce pomáha zamedziť prepisovaniu dát.

Aj keď aplikácia Calc v predvolenom nastavení ukladá hárky vo formáte OpenDocument (.ods), môžete ich tiež otvárať a ukladať vo formáte programu Microsoft Excel. To sa hodí pri spolupráci s ľuďmi, ktorí ešte používajú produkty spoločnosti Microsoft. V prípade, keď chcete zaslať dáta len na čítanie, ale dostupné na širokej škále zariadení a platforiem, môžete súbory exportovať do formátu Portable Document Format (.pdf). Calc dokáže tiež čítať súbory .xlsx a .xls vytvorené v Microsoft Office pre Windows alebo Microsoft Office pre Mac OS X.