Draw

Modul Draw poskytuje prostriedky na tvorbu grafiky a diagramov; vytvoríte v ňom čokoľvek od rýchlych náčrtov až po zložité plány. S maximálnou veľkosťou stránky 300 × 300 cm je vynikajúcim nástrojom na tvorbu technických výkresov, plagátov a mnohých ďalších typov dokumentu. Draw umožňuje s grafickými objektmi manipulovať, zoskupovať ich, orezávať, používať trojrozmerné objekty a mnoho ďalšieho.

V module Draw intuitívne navrhnete aj zložité vývojové diagramy, organizačné grafy, sieťové diagramy a ďalšie obrazce, a to aj keď nemáte na kreslenie bunky. Ich tvorbu uľahčujú chytré spojovacie čiary, pre ktoré môžete definovať vlastné záchytné body – tým ich môžete presne a opakovane umiestňovať. Pre kótovacie čiary sa v priebehu kreslenia automaticky počítajú a zobrazujú rozmery.

Draw umožňuje manipulovať s obrázkami mnohými spôsobmi; môžete v ňom dokonca vytvoriť celý fotoalbum. Možno v ňom tiež konvertovať obrázky medzi rôznymi formátmi, podporovaný je veľký počet formátov obrázkov i dokumentov.