Novinky

Nové funkcie vyvinuté našou komunitou

V LibreOffice 6.2 sa objavilo používateľské rozhranie 'So záložkami', ktorého variantom je 'So záložkami kompaktný'. Tie sú teraz k dispozícii v moduloch Writer, Calc, Impress i Draw. Nechávajú pre dokumenty, hárky a prezentácie viac miesta, čo oceníte na zariadeniach so širokouhlou obrazovkou. Vo Writeri a Draw navyše pribudla nová varianta rozhrania nazvaná 'združený panel'. 

Vylepšený výkon

Vďaka dokumentom od používateľov zrýchlili vývojári Writer a Calc, a to v určitých prípadoch až rádovo. Svižnejšie sa načítavajú a vykresľujú textové súbory s rôznymi záložkami, tabuľkami a vloženými písmami, rozsiahle hárky formátu ODS či .xlsx a súbory Calc používajúce funkciu VLOOKUP. Rýchlejšie je tiež ukladanie hárkov vo formáte XLS.

Lepšie zabezpečenie a kompatibilita

Ak potrebujete pred exportovaním alebo zdieľaním súborov odstrániť či skryť citlivé informácie (napríklad osobné údaje), môžete teraz dokumenty anonymizovať tak, že ich redakčne upravíte. To uľahčí prácu podnikom alebo organizáciám, ktorých výstupy sa riadia určitými predpismi. Do PDF možno teraz exportovať v štandardnom formáte PDF/A-2, ktorého účelom je dlhodobé uchovanie dokumentu, a ktorý preto býva často vyžadovaný. V niekoľkých ohľadoch sa skvalitnila interoperabilita s proprietárnymi formátmi súborov z balíka Microsof Office: je možné exportovať šablóny textového dokumentu DOTX a hárkov XLTX, doplnený bol import grafov z útvarov DrawingML (formát DOCX) a import a export objektov SmartArt (formát PPTX).

Vylepšenia v tabuľkovom procesore

 V Calcu nájdeme na paneli vzorca namiesto nástroja na výpočet súčtu novú rozbaľovaciu ponuku s prístupom k najčastejšie používaným funkciám. Novinkou je tiež funkcia Fourier, ktorá pre vstupné maticu vypočíta diskrétnu Fourierovu transformáciou.

LibreOffice Online  kancelária dostupná kdekoľvek

V LibreOffice Online, cloudovej verzii sady, si teraz môžete prezerať súbory Microsoft Visio. Okrem toho je teraz možné pridávať a upravovať vodoznaky a do Calcu bola pridaná funkcia na podmienené formátovanie.

Ďalšie podrobnosti

Úplný zoznam nových funkcií v LibreOffice 6.3 nájdete v poznámkach k vydaniu.

LibreOffice je slobodný softvér, ktorého vývoj by nebol možný bez The Document Foundation a dobrovoľných prispievateľov. V prípade tohoto vydania chceme poďakovať najmä tým vývojárom, ktorí sú vďaka svojej usilovnej práci uvedení v poznámkach k vydaniu. Na projektoch LibreOffice a Document Liberation project se môžete zúčastniť aj vy – pozrite si, ako sa môžete zapojiť.