Impress

Impress je vynikajúci nástroj na efektívne vytváranie multimediálnych prezentácií. Editovanie a tvorba prezentácií je flexibilná vďaka rôznym režimom úpravy a zobrazenia: Normálny (na všeobecnú úpravu), Osnova (na usporiadanie a zobrazenie textu), Poznámky (na prehliadanie a úpravu poznámok pripojených k snímke), Podklady (na tlač prehľadu snímok) a Zoraďovač snímok (na zobrazenie náhľadov snímok, umožňuje snímky rýchlo vyhľadať a usporiadať).

Impress má ucelený rad ľahko použiteľných nástrojov na kreslenie a tvorbu diagramov, vďaka ktorým budú vaše prezentácie prepracované a budú mať štýl. A to nie je všetko: prezentáciu môžete oživiť pomocou animácií a efektov. Nástrojom Písmomaľba zmeníte text na atraktívne 2D a 3D obrázky. V Impress možno tiež vytvárať 3D scény s rôznymi objektami.

Nastal čas prezentácie? V prezentačnom režime máte pod kontrolou zobrazovanie snímok vrátane časovania, vďaka čomu môžete svoje publikum cielene osloviť (ktoré snímky sa zobrazia, ručné alebo časované prechody snímok, viditeľný alebo neviditeľný ukazovateľ, viditeľný alebo neviditeľný navigátor atď.).

Impress podporuje viac monitorov a štandardne začlenené rozšírenie Konzola prednášajúceho ponúka ďalšie užitočnú funkciu: zatiaľ čo publikum sa pozerá na aktuálnu snímku, zobrazíte si napríklad nasledujúcu snímku, poznámky k snímkam a časovač prezentácie.

Čas a prácu si môžete ušetriť tým, že použijete šablóny z oficiálneho repozitára LibreOffice.