Vývojové verzie

Kandidáti na vydanie (release candidates, RC)

Ide o testovacej verzie pred vydaním, ktoré nie sú určené pre bežné používanie. Ak chcete s testovaním pomôcť, prečítajte si prosím poznámky k vydaniu a navštívte stránku s informáciami pre testerov.

Zoznam aktuálne dostupných RC verzií (anglicky)

RC verzie sú konfigurované ako finálne vydanie a nahradia vašu existujúcu inštaláciu LibreOffice! Ak tomu chcete zabrániť a naďalej používať súčasne viac verzií LibreOffice, využite paralelnú inštaláciu.

Predbežné vydania možno stiahnuť z príslušného servera.

Nočné verzie (nightly builds)

Nočné verzie LibreOffice sú testovacie vývojové verzie, ktoré zodpovedajú najnovšiemu zdrojovému kódu a ktoré sú vydávané v pravidelných denných intervaloch. Tieto verzie sú k dispozícii bez akejkoľvek záruky funkčnosti.

Nočné verzie možno stiahnuť z príslušného servera.

Zdrojový kód

Všetok zdrojový kód LibreOffice je hosťovaný v gite:

  • Klon: $ git clone git://anongit.freedesktop.org/libreoffice/core # (prehliadať)
  • Klon (http): $ git clone http://anongit.freedesktop.org/git/libreoffice/core.git # pomalší

Ďalšie informácie nájdete na tejto stránke. Informácie o licenciách zdrojového kódu.