Výročné správy

The Document Foundation každoročne za pomoci svojich členov a komunity publikuje správu o činnosti. Správa uvádza rozličné aktivity tímov projektu LibreOffice a Document Liberation a ich rôzne úspechy.

Rok 2013

Rok 2012

Účtové výkazy

Účtovníctvo vykonáva účtovník a účtovné závierky sú mierne anonymizované a preložené. Štýl účtovných kníh je definovaný našimi daňovými a účtovnými požiadavky a zmeny sú možné len veľmi obmedzene.

Účtové výkazy