Grafy

LibreOffice umožňuje vytvárať a vkladať grafy. Ich štýl, farbu a veľkosť sa možno upraviť na mnoho spôsobov – výsledkom môžu byť koláčové grafy, stĺpcové a skladané grafy, grafy trendov, 2D a 3D grafy ...

Grafy môžu byť vložené do niekoľkých typov dokumentov: tabuľkových hárkov, prezentácií, kresieb alebo textových dokumentov. Modul grafov možno vyvolať z ľubovoľnej aplikácie LibreOffice a použité dáta môžu pochádzať priamo z dokumentu alebo z nezávislého zdroja.