Prenosná (portable) verzia

LibreOffice Portable

LibreOffice Portable je plnohodnotná verzia LibreOffice – zahŕňa textový procesor, tabuľkový procesor, prezentácie, nástroj pre tvorbu kresieb a databázu – pripravená ako prenosná aplikácia bez potreby inštalácie. Aplikácia je pripravená vo formáte PortableApps.com a je možné ju používať na platforme PortableApps.com, ktorá podporuje automatické aktualizácie. Možno ju ale spúšťať aj z USB disku, cloudu alebo z lokálneho disku počítača. Všetko je k dispozícii ako open source a úplne zadarmo.

Verzia 'All languages' (MultilingualAll) obsahuje všetky jazykové mutácie, ktoré sú v LibreOffice k dispozícii.

LibreOffice portable je pripravovaný organizáciou PortableApps.com za podpory The Document Foundation.