Kancelársky balík LibreOffice

Ako prispieť

Projekt LibreOffice je založený na dobrovoľnej práci členov komunity. Zapojiť sa možno mnohými spôsobmi, úplný zoznam možností zahŕňa vývoj softvéru, tvorbu dokumentácie, testovanie kvality a používateľské štúdie, grafický dizajn, marketing, vývoj webu a tiež aj možnosť prispieť finančne.

Preklad do slovenčiny

Preklad do slovenčiny tiež robia dobrovoľníci. Pokiaľ nájdete chyby a nepresnosti, prosíme vás o ich zahlásenie na stránke českých a slovenských používateľov Ask LibreOffice.

Pokiaľ by ste sa chceli prekladaniu venovať vážnejšie, môžete prispieť prekladom používateľského rozhrania a (najmä) pomocníka LibreOffice. Preklady sa robia prostredníctvom webového nástroja Pootle. Nie je teda potrebné nič inštalovať a ani nie sú potrebné dodatočné technické znalosti. Na stránke sa možno prihlásiť a hneď aj možno navrhovať preklad.

Inou možnosťou je pomoc pri preklade používateľských príručiek, ktorý robíme pomocou programu OmegaT.

V prípade záujmu o pomoc s prekladmi sa skontaktujte s koordinátorom prekladov do slovenčiny.

Hlásenie chýb

Ak nájdete chybu v programe, môžete ju oznámiť v systéme Bugzilla na sledovanie chýb. Dostupné sú aj inštrukcie, ako postupovať. Na problém sa môžete spýtať aj na stránke českých a slovenských používateľov Ask LibreOffice.

Vývoj softvéru

Prispieť môžete aj tak, že sa zapojíte do vývoja LibreOffice. Dostupné sú inštrukcie, ako postupovať, rovnako ako aj zoznam jednoduchých úloh. Do vývoja LibreOffice sa možno zapojiť aj v rámci akcie Google Summer of Code.